Styrelsen - Stranda vandrarförening

Till innehåll

Styrelsen

Om Stranda VF
Ordförande
Anita Tegnemo
Ankargränd 7
383 33 Mönsterås
Tel. 0499-208 38
Mob. 076-847 63 45
Sekreterare
Carl Nygren
Allégatan 4 A
383 32 Mönsterås
Mob. 070-457 51 63
Kassör
Lena Högström
Åsgärdsgatan 30
383 35 Mönsterås
Tel. 0499-101 39
Mob. 070-200 56 90
  
Ledarmot
Carl-Axel Johansson
Gunnarsmåla 115
384 40 Ålem
Tel. 0499-224 34
Mob. 073-040 26 24
Ledarmot
Kerstin Lönnbom
Åsgärdsgatan 19
383 35 Mönsterå
Tel. 0499-126 27
Mob. 070-277 38 11
Ledarmot
Ingvar Palmman
Skällerydsvägen 18
384 31 Blomstermåla
Tel. 0499-210 21
Ledarmot
Jan Tegnemo
Ankargränd 7
383 33 Mönsterås
Tel. 0499-208 38
Revisor
Niclas Petersson
Abborrevägen 8
380 52 Timmernabben
Tel. 0499-238 08
Mob. 070-535 33 27
Revisor
Nethan Johansson
Övre vägen 52
380 52 Timmernabben
Tel. 0499-237 19
KONTAKT
  Stranda Vandrarförening
c/o Johansson
Gunnarsmåla 115
384 40 Ålem

KONTAKT
  Stranda Vandrarförening
c/o Johansson
Gunnarsmåla 115
384 40 Ålem

Tillbaka till innehåll