Styrelsen - Stranda vandrarförening

Till innehåll

Styrelsen

Om Stranda VF
Ordförande
Anita Tegnemo
Ankargränd 7
383 33 Mönsterås
Tel. 0499-208 38
Mob. 076-847 63 45
Sekreterare
Kerstin Lönnbom
Kaptensstigen 12
383 34 Mönsterås
Tel 070-277 38 11
Kassör
Lena Högström
Åsgärdsgatan 30
383 35 Mönsterås
Tel. 0499-101 39
Mob. 070-200 56 90
  
Ledarmot
Carl-Axel Johansson
Gunnarsmåla 115
384 40 Ålem
Tel. 0499-224 34
Mob. 073-040 26 24
Ledarmot
Kenneth Karlsson
Värnstigen 51
384 40 Ålem
073-534 53 06

Ledarmot
Ingvar Palmman
Skällerydsvägen 18
384 31 Blomstermåla
Tel. 0499-210 21
Ledarmot
Jan Tegnemo
Ankargränd 7
383 33 Mönsterås
Tel. 0499-208 38
Revisor
Håkan Sjöborg
Hässlestigen 5
384 71 Timmernabben
Styrelsesuppleant
Eva Johansson
Styrelsesuppleant
Gun Lejdel
Revisor
Ingun Söderberg
Genuagränd 3
384 71 Timmernabben

 
KONTAKT
  Stranda Vandrarförening
c/o Johansson
Gunnarsmåla 115
384 40 Ålem

KONTAKT
  Stranda Vandrarförening
c/o Johansson
Gunnarsmåla 115
384 40 Ålem

Tillbaka till innehåll