Styrelsen - Stranda vandrarförening

Till innehåll

Styrelsen

Om Stranda VF
Ordförande
Anita Tegnemo
Ankargränd 7
383 33 Mönsterås
Tel. 0499-208 38
Mob. 076-847 63 45
Sekreterare
Kerstin Lönnbom
Kaptensstigen 12
383 34 Mönsterås
Tel 070-277 38 11
Kassör
Lena Högström
Åsgärdsgatan 30
383 35 Mönsterås
Tel. 0499-101 39
Mob. 070-200 56 90
  
Vice ordförande
Kenneth Karlsson
Värnstigen 51
384 40 Ålem
073-534 53 06
Ledarmot
Annki Schön
Lilla Forsa 101
383 91 Mönsterås
070-230 15 91

Ledarmot
Ulf Schön
Lilla Forsa 101
383 91 Mönsterås
072-718 30 25
Ledarmot
Jan Tegnemo
Ankargränd 7
383 33 Mönsterås
Styrelsesuppleant
Eva Johansson
Styrelsesuppleant
Ingvar Palmman
Revisor
Håkan Sjöborg
Hässlestigen 5
384 71 Timmernabben
Revisor
Ingun Söderberg
Genuagränd 3
384 71 Timmernabben

 
KONTAKT
  Stranda Vandrarförening
c/o Tegnemo
Ankargränd 7 lgh 1103
383 33 Mönsterås

KONTAKT
  Stranda Vandrarförening
c/o Tegnemo
Ankargränd 7 lgh 1103
383 33 Mönsterås

Tillbaka till innehåll